Platný od 1.6.2024

Všechny ceny níže jsou uvedeny bez DPH

Mzdové služby 


Zpracování měsíčních výplat 


 • Agenda obsahuje zpracování výplatních listin, přehledů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, odvody daně ze závislé činnosti, evidence vyměřovacích základů pro výpočet zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, přehledy měsíčních mezd pro účetnictví, evidence neschopenek (pro malé i velké organizace), výpočet nemocenských dávek 

PRACOVNÍ SMLOUVA, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 


Sazba za 1 zaměstnance Kč 550,- 
Sazba za 2 zaměstnance Kč 500,- / os
Sazba za 3 zaměstnance Kč 450,- / os
Sazba za 4 zaměstnance Kč 400,- / os
Sazba za 5 a více zaměstnancůKč 340,- / os

Zastupování na úřadech 


 • Zastupování při kontrole orgány sociální správy, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu další zastupování vyžádané 

Hodinová sazba Kč 1190,-
Cestovné MHD v prokázané výši
Cestovné vozidlem Kč 16,-/1 km 

Další mzdová agenda 


Hodinová sazba Kč 870,-

Cena se vztahuje zejména na tyto práce: 


 • Žádost o starobní důchod. 
 • Potvrzení příjmu pro sociální dávky. 
 • Potvrzení příjmu pro vyúčtování daně ze závislé činnosti. 
 • Vystavení zápočtového listu. 
 • Elektronické podávání ze ZAREP nebo DS. 

Ostatní práce spojené se mzdovou agendou


Mzdové poradenstvíKč 1190,-/hodinu
Ostatní mzdové práceKč 1030,-/hodinu 

Cena se vztahuje zejména na tyto práce: 


 • Roční zúčtování daně z příjmu za zaměstnance.
 • Přihláška zaměstnance. 
 • Odhláška zaměstnance. 
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu.
 • Vyplnění podkladů pro spotřebitelské úvěry zaměstnanců.
 • Vyplnění podkladových materiálů vyžádaných soudy a Úřadem práce.
 • Vyplnění celoročních statistických výkazů za firmu.
 • Vypracování ELDZ (evidenční list důchodového zabezpečení). 
 • Zpracování exekučních výměrů zaměstnanců.

Ostatní práce spojené s účetní agendou 


Zpracování dokladůKč 870,-
Ekonomické a účetní poradenství, mzdové poradenství Kč 1190,-/hodinu
Ostatní práce Kč 1030,-/hodinu 
(práce zahrnují výpomoc při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy rozvahy a výsledovky, cash-flow, závěrkové práce.) 
Zastupování na úřadech Kč 1190,-/hodinu 
(běžné kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven) 
Sazba za ujetý km Kč 16,-