Platný od 1.1.2022

Zpracování mzdové agendy 


Zpracování měsíčních výplat 


 • Agenda obsahuje zpracování výplatních listin, přehledů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, odvody daně ze závislé činnosti, evidence vyměřovacích základů pro výpočet zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, přehledy měsíčních mezd pro účetnictví, evidence neschopenek (pro malé i velké organizace), výpočet nemocenských dávek 

PRACOVNÍ SMLOUVA, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 


Sazba za 1 zaměstnance Kč 500,- 
Sazba za 2 zaměstnance Kč 450,- / os
Sazba za 3 zaměstnance Kč 400,- / os
Sazba za 4 zaměstnance Kč 350,- / os
Sazba za 5 a více zaměstnancůKč 300,- / os

Zastupování na úřadech 


 • Zastupování při kontrole orgány sociální správy, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu další zastupování vyžádané 

Hodinová sazba Kč 1070,-
Cestovné MHD v prokázané výši
Cestovné vozidlem Kč 14,-/1 km 

Další mzdová agenda 


Hodinová sazba Kč 780,-

Cena se vztahuje zejména na tyto práce: 


 • Vypracování ELDZ (evidenční list důchodového zabezpečení). 
 • Žádost o starobní důchod. 
 • Potvrzení příjmu pro sociální dávky. 
 • Potvrzení příjmu pro vyúčtování daně ze závislé činnosti. 
 • Vystavení zápočtového listu. 
 • Roční zúčtování daně z příjmu za zaměstnance i za firmu. 
 • Přihláška 1 zaměstnance. 
 • Odhláška 1 zaměstnance. 
 • Vyúčtování srážkové daně za firmu. 
 • Vyplnění podkladů pro spotřebitelské úvěry zaměstnanců. 
 • Vyplnění podkladových materiálů vyžádaných soudy a Úřadem práce. 
 • Vyplnění celoročních statistických výkazů za firmu. 
 • Elektronické podávání ze ZAREP nebo DS. 

Ostatní práce spojené s účetní a mzdovou agendou 


Hromadné zpracování dokladů Kč 780,-/hodinu 
Ekonomické a účetní poradenství, mzdové poradenství Kč 1070,-/hodinu
Ostatní práce Kč 925,-/hodinu 
(Práce zahrnují výpomoc při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy rozvahy a výsledovky, cash-flow, závěrkové Práce.) 
Zastupování na úřadech Kč 1070,-/hodinu 
(běžné kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven) 
Sazba za ujetý km Kč 14,-