Vedení mzdové a personální agendy 

  • Vedení personální a mzdové agendy 
  • Výpočet mezd včetně vystavení příkazů k úhradě 
  • Výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění včetně vystavení příkazů k úhradě 
  • Zákonné pojištění organizace odpovědnosti za škody 
  • Roční vyúčtování daní za firmu a zaměstnance 
  • Vystavování zápočtových listů 
  • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení, archivace 
  • Komunikace s finančním úřadem, ČSSZ a zdravotními pojišťovnami 
  • Zastupování před orgány státní správy, hlášení změn u zaměstnanců 
  • Příprava mzdových listů k archivaci pro potřeby důchodového pojištění