Vedení účetnictví a daňové evidence

  • Vedení účetnictví podle zákona 563/91 Sb. o účetnictví 
  • Měsíční výsledky hospodaření 
  • Roční účetní závěrky, výkazy, výroční zprávy 
  • Spolupráce při inventarizacích, evidence majetku 
  • Zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku 
  • Součinnost s kontrolními orgány (finanční úřad, celní úřad) 
  • Zastupování před orgány státní správy 
  • Spolupráce s auditory a právními kancelářemi